DIV+CSS属性清单 | 相关内容layer-background-color
layer-background-color版本:NS4+专有属性 继承性:无

 
语法:
 
layer-background-color : transparent | color
 
参数:
 
transparent :  背景颜色透明
color :  指定颜色。请参阅颜色单位附录:颜色表
 
说明:
 
设置或检索对象整个区域的背景颜色。
 
示例:
 
澳门赌球网 { layer-background-color: transparent; }
 


学习澳门赌球网 澳门赌球网 澳门赌球网 就上澳门赌球网 在线澳门赌球网CSS手册CSS3手册